Kreds61

Næstved Lærerkreds - kreds 61.

Kredsen har i dag ca. 1000 medlemmer og dækker Næstved Kommune.
Medlemskontingentet for 2023 udgør kr. 570,- pr. måned. 
Kontingentet opkræves kvartalsvis af DLF centralt og trækkes via BetalingsService - eller betales via giro.
Har du spørgsmål eller problemer vedrørende dit arbejde som lærer, skal du henvende dig til din TR eller til kredsen.
I sager om psykisk arbejdsmiljø eller arbejdsskader kan du henvende dig direkte til DLF centralt.

Kredskontoret
:
Næstved Lærerkreds
Slagelsevej 14
4700 Næstved
Tlf. 55 73 75 49
Email – 061@dlf.org

Formand
Lise-Lotte Horn Jakobsen
Næstformand:
Pia Sundberg
Sagsbehandler
Lena Øster 
Sekretær
Ea Sidsel Kondrup
Kasserer:
Pia Sundberg

Kontorets åbningstider: 
Mandag 08.30 - 15.00
Tirsdag  08.30 - 15.00
Onsdag 08.30 - 12.00
Torsdag 08.30 - 16.00/Tlf. til 18.00
Fredag   10.00 - 12.00

Kreds 61