Arbejdsliv

Løn, job og aftaler

Ansættelsesforhold

Som ansat i kredsens område er du omfattet af såvel centrale, som lokale aftaler om løn og øvrige ansættelsesforhold.

Næstved Lærerkreds indgår en række lokalaftaler med Næstved kommune om vore medlemmers løn- og arbejdsforhold. 

I MED-systemet er aftalt en lang række personalepolitiske aftaler, som kan læses under Personalepolitik