Kontingent

Kontingent

Kredsen har i dag ca. 1000 medlemmer og dækker Næstved Kommune. Medlemskontingentet for 2022 udgør kr. 570,- pr. måned.  Kontingentet opkræves kvartalsvis af DLF centralt og trækkes via BetalingsService - eller betales via giro.

Du har mulighed for at søge om nedsat kontingent i særlige tilfælde. Læs mere her

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50% rabat på dit kontingent i de første 6 måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end 3 måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).

Hvad sker der, hvis du ikke betaler dit kontingent?

Hvis du ikke har betalt dit kontingent senest en måned efter, at du har modtaget en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance eller aftalt en afviklingsordning med Danmarks Lærerforening.